درد دل با دیوار

سه‌شنبه 28 مرداد‌ماه سال 1393 ساعت 01:27 ب.ظ

می خوتَن و ویرسِن ماجرا

آقا اَما ایتا گَنده گال دَریم شیم اَمی پئرَ خانه می مار اَ چند روز که اَما نِیسَ بیم، غذا و ما یحتاج یکساله دوکونه اَنه میان. اَمی تلاش هم برا سبک کودَن بی فایده.

خلاصه هوتو که خرَ خورجینه بار زنید می مارم اَمی خورجین پُر ئونه. وقتی آماده رفتن بِم، حس مردان آهنینَ دَرَم که خایید چرخ اعصاره اَمرا چرخ بزنید، اَجور اَمی کوله غیر قابل حمل بون.

اَنی واسی همیشه می تلاش انی کی اگه شرایط جور بوبوست سواره بِبیم، حالا سواری شخصی یا تاکسی.

  

شیمی سرَ درد ناوارم، دیروزم امان اَ بار سنگین، می مارِ کوله بار عشقَ تحمل کودیم. فَرِسیم به خانه، زامبیانَ مانستن که دنبال آدم گردید، دَکَفتَم خورجینَ میان، می مارْ اولویه رِ قبل بیهوشی با دوغ بزئیم به بدن.


هویی که دراز بکشه بوم دارواچوکَ مانستن که چسبه دارَ سر، تلویزیونم خوره ورور کود،می لبتاپم روشن، مَرَ خواب گیت و می چشان سنگینه بون. دِ نَفَهمِستم چی بوبُست. می تلویزیون تکنولوژی جُئره خُرَ خاموش بُن.. می لبتاپم خسته بوبو انی شارژ تومامَ بُست.


می چشمَ کی وا کودَم می سرَ جُئر بائاردَم بیدِم ساعت چاهاره صبه. اولین چیزی کی می مغزَ یاد بامو، ماشین بو. خوره بوگوفتَم وااااای خاک میسسر. مَرَ یاد بو که سوییچ و مدارکه بَنَم صندلی راننده سَر، خوره گُتَم درسته کی اَ محله امنه ولی احتیاطم دِ شرط عقله.

ایتا شلوار دوکودم وازکونان بودووِستم درَ وازَ کودم.

می قیافه او لحظه  پوکر فیس...

 یا پنشتن آل عبا، می دَس بیگیفتم می سر فک کودم چاهار صب اول کویه باید زنگ زِئن. کیه بیخواب کودَن. ماشین نَنَ!!


تو هَ خیالات بوم که بالاخره می عقل کار دَکَفت و شروع بوکود فوشای بی ادبی مَر َدَهَن... که آخی گوزگای کولکاپیس تو کی دیروز تی اَمرَ اصن ماشین ناوردی کی. آخه شال بوشو بَنَ بوخوس رِ...


می گنده گال اوسادَم می توشه و ابزار جَمَ ئودم نَهَم اونَ دورون بَنَم بوخوتَم تا پنج... پنج ویریشتَم بودووِستَم خیابانَ سر، سرویس بایه بیشیم کارَ سر. اَنَم بوبو اَمی زندگانی


پ.ن ۱: داستان واقعی


پ.ن ۲:

دِ خستگیه نیشه در کودن، چایی اَم ره

می چایی باغ بوسوخته، می خانه ویرانه


تلس بوکود دیل و دستی که کهنه داسَ نره

کی درد، ترکانه پوست و تی دیلَ سوزانه
نظرات (7)
+ سعیده
سلاااااااااااااااام

خیلی متن جالبی بود و عالی توصیف کردین...لذت بردم ا زخوندنش. در این حال و اوضاع من حالم رو دو چندان خوب کرد...


ایشالا همیشه شاد باشین.
جمعه 31 مرداد‌ماه سال 1393 ساعت 12:50 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام.

ممنون
قابل نداشت خانوم
حتا از دست گوگل ترنسلیت هم کاری بر نیامد.
شنبه 1 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 07:17 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
ما مخلصتیم آ محسن
خودم میشم گوگل ترنسلیتت

:-)
ببین گوگل ترنسلیت به روایت خودت شد این:
می مال من
خوتن خوابیدن
ویرسن بیدار شدن
اما ما
گنده گال اسباب و وسایل مجاز از کوله
دریم داریم
شیم میریم
پئر پدر
مار مادر
نیس بیم نبودیم
دوکونه میریزه
هوتو همونجور
پر ئونه پر میکنه
بم میشم
خایید میخوان
انی واسی به خاطر همین
بوبوست شد
ببیم باشیم
ناوارم نیارم
کودیم کردیم
فرسیم رسیدیم
مانستن مثل
دکفتم افتادم
بزئیم زدیم
هویی همونجا
دارواچوک قورباغه درختی
چسبه میچسبه
دار درخت
گیت گرفت
نفهمستم نفهمیدم
جئره بالاس
خُرَ برا خودش
بائاردم آوردم
بوگوفتم گفتم
گتم گفتم
کویه کجا
زئن زدن
نَنَ نیست
دوکودم پوشیدم
وازکونان بپر بپر
بودووستم دوییدم
واز کودم باز کردم
دکفت افتاد
مر دهن به من میداد
گوزگا قورباغه
کولکاپیس یه نوع حشره الان یادم نیس چیه
ناواردی نیاوردی
شال شغال
بوشو برو
بنه بذار
بخوس بخواب
اوسادم برداشتم
جم ئودم جمع کردم
نهم گذاشتم
ویریشتم بلند شدم
بایه بیاد
بیشیم بریم

حالا من شی وکنم؟
یکشنبه 2 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 03:24 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
اول من اصلاحش کنم
کولکاپیس یه جور پرنده اس، سینه سرخ یا یه همچین چیزی

هیچی دیگه شما اینا رو استفاده کنین برا ترجمه بذارین کنار هم...
مثلا عنوان و پاراگراف اولش....

می خوتَن و ویرسِن ماجرا : ماجرای خوابیدن و بیدار شدن من

آقا اَما ایتا گَنده گال دَریم: آقا ما یه کوله داریم
شیم اَمی پئرَ خانه : میریم خونه پدرمون
می مار اَ چند روز که اَما نِیسَ بیم : مادرم این چند روز که ما نبودیم
غذا و ما یحتاج یکساله دوکونه اَنه میان: غذا و مایحتاج یکسالو میریزه توش
اَمی تلاش هم برا سبک کودَن بی فایده : تلاش ما هم برا سبک کردن بی فایده
کولکاپیس:
از بین بچه های بلبل، غالبا یکی دو تا از جوجه ها ، زشت هستن و توانایی آواز خوندن مثل والدینشون رو ندارن. به اونا می گن کولکاپیس.
چهارشنبه 5 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 01:36 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
مچچکرم
قابلی نداشت ....
جمعه 7 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 12:53 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
البته اینو دیده بودم به دلایلی نذاشتمش

در مورد نوشته هیچی نگفتی!
+ غریبه
سلام رِ
تی حال خب ایسه؟
چی کونی؟
امی دیل لیسک ِ لافند بورسس ت از بس لاف خنده بوکودیم ...

ساحل خانوم کولکاپِس اول و نه کولکاپیس
بعدش بولبول ِ زای نیه که .. ایته پرنده ئ که خو تخم بولبولان ِ لانه مین جیگا دهه هونه واستیه که او زای که به دنیا ایه نتانه خب واخوانه
بولبولم عهاشق ِ کر ، نفهمه هتو اونه بزرگه کونه

ولی باحال بو رضا
اول که مره روانه کودی ، خیلی زمات بو اتو خنده نوکودوبوم
تی جانه غش
شنبه 22 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 11:46 ق.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام ری
می حال خوبه
امان خوشحالیم شیمی خوشحالیه ره

آره منم چون شک داشتم نذاشتم خو

نوکرم... بیدینم می حال بختر بو، بازم ازا خبطان کونم
+ ساناز
سلام، خسته نیبید، خیلی باهال بو، هَتو که خاندَندوبوم هَتو بخندِم تااااا او آخر! ایدفِه مَرَه برقَه گیفته . دِه نَنِستیم باس بخندم یا شُکه دورون بِیسَم!!

آقای دکتر خسته نباشین بابت تایپ اون همههههههه ترجمه.
دوشنبه 31 شهریور‌ماه سال 1393 ساعت 09:21 ب.ظ
امتیاز: 0 0
پاسخ:
سلام
شمانم خسته نبید
خوشحالم که شماره خوش بامویه
اجور اتفاقان هتوییدی، در عین حال کی خیلی خنده دار ایسید طرفه بدبختی یه ره خو همراه دارید

اون دکتر ما نیست خانوم مهندس دقت کن... ایشون عمو محسن بهشت هستن که من براشون ترجمه رو خصوصی فرستادم دوباره پست کردن اینجا
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک : عدم نمایش ایمیل بعد از درج
وب/وبلاگ :